Sprawdziany 8,0

Sprawdziany 8,0

SPRAWDZIANY 8,0 – Sprawdziany przechodnie, nieprzechodnie do otworów i wałków.