Sprawdziany 2,0

Sprawdziany 2,0

SPRAWDZIANY 2,0 – Sprawdziany przechodnie, nieprzechodnie do otworów i wałków.