Sprawdziany 1,8

Sprawdziany 1,8

SPRAWDZIANY 1,8 – Sprawdziany przechodnie, nieprzechodnie do otworów i wałków.