Sprawdziany 3,0

Sprawdziany 3,0

SPRAWDZIANY 3,0 – Sprawdziany przechodnie, nieprzechodnie do otworów i wałków.