Sprawdziany 1,5

Sprawdziany 1,5

SPRAWDZIANY 1,5 – Sprawdziany przechodnie, nieprzechodnie do otworów i wałków.