Sprawdziany 1,2

Sprawdziany 1,2

SPRAWDZIANY 1,2 – Sprawdziany przechodnie, nieprzechodnie do otworów i wałków.