Sprawdziany 2,5

Sprawdziany 2,5

SPRAWDZIANY 2,5 – Sprawdziany przechodnie, nieprzechodnie do otworów i wałków.