Sprawdziany 1,0

Sprawdziany 1,0

SPRAWDZIANY 1,0 – Sprawdziany przechodnie, nieprzechodnie do otworów i wałków.